Tue Minh Edu
0466 556 246 / 0986 594 246
5
-- Danh mục -- Tiếng anh
- Học sinh được học với 100% giáo viên bản ngữ.
- Giáo viên là người Mỹ có 5 năm kinh nghiệm  giảng dạy trẻ em tại Việt Nam. Hiện đang là giáo viên của trường quốc tế Việt Mỹ. Ngoài ra giáo viên nói tiếng Việt rất tốt nên có thể truyền đạt mọi thông tin tới học sinh giúp học sinh dễ hiểu bài.
- Học phí: 1.850.000đ/ 12 buổi
- Lịch học: 17h30 - 19h00 thứ 3 hàng tuần.