Thong tin friendship0505
04 6285 1169
5
Khai giảng lớp UCMAS

     

THÔNG BÁO

                           Khai giảng lớp UCMAS

  • Cấp độ Basic ( từ 6 - 12 tuổi)

Thời gian: Từ 15h00 đến 17h00, Chủ Nhật  (Ngày 01 – 07 - 2012)


Xin thông báo để quý phụ huynh và các con quan tâm đăng ký.


[ ]