Tue Minh Edu
0466 556 246 / 0986 594 246
5
Lịch học các môn
Lịch học các môn

 

TT

Môn học

Ngày học/ Thời gian

Học phí

Giáo viên

1

Toán Ucmas

Liên tục tuyển sinh

1.600.000đ/

khoá

Tập đoàn UCMAS VN

2

Tiếng Anh

Liên tục tuyển sinh960.000đ/ khoá/12b(GVVN)

Cô Dương, cô Hằng, Cô Laura

3.480.000đ/khóa/24 buổi(100% GVNN)

2.800.000đ/khóa/24 buổi(50%GVNN)

3

Luyện viết

chữ đẹp

Thứ 6

17h30-19h00

930.000đ/

khoá/12b

Cô Hường

( Giáo viên luyện đội tuyển HSG trường TH Khương Mai)

4

Hành trang vào lớp 1

Liên tục tuyển sinh

3.300.000đ/ khóa/48b5

Mỹ thuật sáng tạo

( Vẽ)

Thứ 4, Thứ 5

17h30’ -19h00

930.000đ/ khoá/12b

Cô Nghĩa

( Trường Khương Mai- tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật)

6

Múa

Thứ 7

16h00 – 17h00

17h00 - 18h00

930.000đ/

khoá/12b

Cô Nhung

(Trường CDNT Hà Nội)

7

Cờ vua

Thứ 3

17h30 – 19h00

930.000đ/

khoá/12b

Thầy Nguyễn Mạnh Cường (Kiện tướng – Huấn luyện viên đội tuyển Cờ vua- Sở TDTT Hà Nội)

8

Lớp mỹ thuật tạo hình (đất nặn)

Chủ Nhật

17h00-18h30

930.000đ/

khoá/12b

Giáo viên TT Mỹ thuật tạo hình Hàn Quốc(Clay love)

9

Các lớp bồi dưỡng văn hóa lớp 2, 3 trường TH Khương Mai

Liên tục tuyển sinh

Theo số buổi học

Giáo viên trường TH Khương Mai

(Áp dụng từ ngày 15/05/2015)


[ ]